Medlemskap i NARVIK GRUPPA LA1N av NRRl

                Medlems kontingenten er kr. 250 vanlig medlem og 125 for studenter/elever pr. år og betales på Konto 4520.07.11169

                Skriv navn adresse, e- mail og eventuelt signatur på innbetalingen.