Medlemskap i NARVIKGRUPPEN AV NRRL

 

         Medlemskontingenten for 2022 er vedtatt slik:

 

Aktivt medlem

kr 300,-

Studenter, skole-elever og personer i førstegangstjeneste

Kr 150,-

Passivt medlem

Kr   50,-

 

 

Betales til konto 4520.07.11169 eller til VIPPS  715545 eller scan denne:     .                                                        

 

 

Oppgi også epost-adresse og eventuelt kallesignal på innbetalingen
eller send epost til kasserer@la1n.no.