Medlemmer i Narvikgruppen av NRRL 2021

 

 

 

                          Ny oppdatert liste vil komme senere.