Knut Erik LA4RPA

Tor Ivar LA6FV

Høyt henger han!

Tor Ivar

Fundament nymasten

 

Link til bilder av bygginga ny repeaterbu i Veggen våren 2011      LA5NR

Bilder av oppsett av beamen etter overhaling 23/09  2015           Beam 2015

Bilder av montering av Icom repeater i Veggen 23/10 2015          Ny Rv62 (R7)