Litt om aktiviteter/info mm!

 

 

30.01.2023

Repeater LA8NRR på RV50 (R1)

 

Denne er nå satt tilbake i normal modus.

 

26.01.2023

Repeater LA8NRR på RV50 (R1)

 

Etter ønske fra sambandstjenesten, er denne repeateren nå satt i sambandsmodus.

Dette på grunn av forhøyet beredskap grunnet ekstremvær.

 

Ikke bruk repeateren til vanlig trafikk om nødsamband blir opprettet.

 

Gjelder inntil videre.

 

20.12.2022

Repeater LA5NR på RV62 (R7)

 

Denne vil være i normal modus inntil videre (ikke sambandsmodus).

 

15.11.2022

 

 

 

Repeater LA5NR på RV62 (R7)

 

Denne kan være problematisk å åpne med sub-tone 123 Hz.

Forholdet undersøkes.

Bruk inntil videre 1750Hz eller DTMF   *A

 

24.04.2022

Temakveld
PC-logg, QSL-kort, statistikk og diplomer

 

Vi skal se litt på logg-føring i SWISSLOG for Windows, herunder en del

nyttige tilleggsopplysninger som finnes tilgjengelig.

Vi skal også se på registrering av sendte og mottatte QSL-kort.

I tillegg skal også se litt på forskjellige statistikker og tilslutt diplomer og

en eventuell søknad på DXCC.

 

 

Mer info finnes her:

Homepage

15.03.2022

Kontingent

 

Informasjon om kontingent og VIPPS finner du her.

 

11.01.2022

Temakveld

 

Temakveld med FT8 ble gjennomført i kveld digitalt på Google Meet.
Takk til LA7DHA og LA5LIA for interessant gjennomgang.

 

FT8 ("Franke-Taylor-design, 8-FSK-modulasjon") er en ekstremt svakt signal, digital, smal båndbredde (50 Hz), QSO-only kommunikasjonsprotokoll som brukes av amatørradio ("HAM") operatører. Det er populært blant amatørradiooperatører for sin evne til å sende signaler til tross for utfordrende forhold, miljøer med høy støy, laveffektoperasjoner (QRP) eller til og med utfordrende antennemuligheter.

Mer info for oppsett m.v. finner du her: www.la7dha.no

 

01.11.2021

 

Da har den planlagte opplæringen på kartserver fått sin avklaring.

Det er 4 påmeldte, oppstart kl. 19:00 torsdag den 4. nov. på LA1N.
Instruktør er LA4SPA Tore.

Hvor lange og mange økter vi kjører tilpasser vi etter behov.

 

Vel møtt de LA2GY.

 

21.10.2021

MELDING FRA SAMBANDSTJENESTEN V/ LA2GY:

Som kanskje kjent for de fleste har LA4SPA Tore utviklet et kartprogram for smb.tjenesten i LA1N (LE5W). I denne prosessen har medlemmer i sambandstjenesten aktivt bidratt med synspunkter på utforming og funksjonalitet og mener at vi gjennom prosessen har oppnådd de grunnleggende målsetting som var:

    1.  Fungere selvstendig uavhengig av internett.

    2.  Enkel oppstart og bruk.

    3.  Skal være mulighet for innsatsleder og/eller andre å logge seg på som bruker
         
 med eget utstyr.

    4.  Lavt strømforbruk/lang driftstid.

    5.  Mulig å legge info om trafikk ut på nett.

I samråd mellom sambandsleder LA5CUA Lars, LA4SPA Tore og LA2GY Knut kommet til at vi tar sikte på å begynne opplæring i bruk av dette programmet onsdag den 3. eller torsdag den 4. i uke 44. Antall kurskvelder får vi tilpasse etter som vi ser an mestringen, men vi holder på så lenge det er behov.

I neste fase vil vi kjøre opplæring i etablering og betjening av trackere og digipeatere, hvorpå vi fortsetter med øvelser og praktisk bruk av hele sporingssystemet.

 

Denne opplæringen er åpen for alle medlemmer i LA1N og vil starte kl. 1900 på LA1N Orneshaugen dersom ikke annet blir kunngjort.

 

I denne forbindelse ønskes påmelding og tilbakemelding fra den enkelte på hvilken av dagene som passer best til epost:
la2gy@online.no eller tlf: 905 24364 innen utgangen av uke 43.

 

19.10.2021

Melding fra repeatermanager:

Repeaterteamet har vært å sett til LA8QRR, Hundholmen i dag.
Desverre så har vindmølla stoppet, årsak hadde vi ikke mulighet for å sjekke.
Batterispenninga var under 11 volt. For å forhindre at batteriene tappes ned, har vi slått av repeateren.
Videre tiltak her vil bli tatt opp på gruppemøtet i dag, tirsdag 19.10.

Ellers så var master, barduner og hus i glimrende forfatning.

15.10.2021

Vi har fått VIPPS. Se på siden for Medlemskap.

 

07.09.2021

Nytt styre er valgt. Se siden ”Verv LA1N

 

13.06.2021

Omfattende dugnad på repeateren på Hundholmen fra fredag.
Flott innsats av LA2GY, LA4RPA og LB4UI.

.

Foto fra LA1N offisielle side for Narvikgruppen av NRRL

 

08.06.2021

Nytt interimsstyre valgt ved suppleringsvalg av 3 medlemmer.
Se siden med Verv LA1N.