Litt om aktiviteter/info mm!

 

 

18.06.2024

LD8NB er i prøvedrift

 

LD8NB står nå på LA1N på antennen for LD8NV, som nå er QRT.
Den står derfor i stedet for LD8NV og dukker opp på APRS-kartene, men posisjonen er feil.

 

10.06.2024

LD8NB er i prøvedrift

 

LD8NB står nå på LA1N med dummyload for testing.
Den dukker opp på APRS-kartene, men posisjonen er feil.

 

07.06.2024

RV62 (R7)

ICOM-stasjonen er nå montert på plass igjen. Kfr. info av 21.05.2024.

06.06.2024

RV50 (R1)

Denne er nå montert tilbake til normal drift. Kfr. info av 21.05.2024.

31.05.2024

LD8NB er midlertidig QRT

 

LD8NB på Bjørnfjell er tatt ned og må sjekkes.
Antennekabel er skadet og det har vært et større innslag av høy spenning til jord.
Strømforsyning må sjekkes og antennekabel må eventuelt byttes.

 

21.05.2024

Info angående repeaterne R7 Veggen, og R1 Solhaugen.

 

Da det tidligere ble klart at det var vanskelig å åpne R7, særlig med subtone, så bestemte vi at vi skulle hente inn ICOM- stasjonen som sto i Veggen for ettersyn. En reservestasjon ble satt i drift på R7 midlertidig, og står der nå.

 

Icomen er nå reparert. Stasjonen er midlertidig innjustert for R1, og vi har satt den i prøvedrift på Solhaugen. Dette for å være sikre på at alt er i orden, før den settes tilbake som R7, og flyttes til Veggen.

 

Vi ønsker at alle som har mulighet, tester R1, og rapporterer tilbake til oss om en opplever uregelmessigheter. Rapporter gjerne på Facebook-sida, eller send en melding til LA8QX, eller LA2DY.

28.02.2024

 

TEMAKVELD 9. APRIL

På selveste 9. april inviteres det til temamøte på gruppa om motstandsbevegelsens tilgang og bruk av radioer under andre verdenskrig. Vi har fått selveste Jan Petter Pettersen til å lede an!

Der er åpenbart at disse radioene måtte betjenes av operatører som, enten hadde kunnskap fra før, eller fikk tilegnet seg kunnskapen undervegs.
Hva med aktive radioamatører på denne tiden?
Det er ønskelig at dette også blir et dialogmøte der de som ellers måtte vite noe om temaet er velkommen til å bidra med sitt.   

 

12.02.2024

 

Vellykket møte med Beredskapsansvarlig Narvik kommune


"Vi er godt fornøyd med dagens møte" rapporterer Lars - LA5CUA Sambandsmanager i Narvikgruppen av NRRL. Sammen med leder i Narvikgruppen Jon Helge - LA2WHA fikk de godt inntrykk av opplegg og interesse fra Beredskapsansvarlig i kommunen.

Her kan vi i fellesskap bygge et godt fundament i den videre prosessen.
Nytt møte er berammet, og Jon Helge ønsker å spille inn sak til neste gruppemøte om hvordan vi skal legge opp samhandlingen videre.

Ny dato for oppfølgingsmøte er allerede berammet for videre introduksjon for utvidet panel av interessenter fra hovedinteressenter i kommunen.

09.02.2024

 

Fra onsdagens øvelse i Sambandstjenesten i samarbeid med Norsk Folkehjelp

 

 

 

04.02.2024

 

 

 

 

 

 

Sambandstjenesten er invitert til å delta på øvelse onsdag 07.02.24 kl. 18.00 – 21.30.


Øvelsen gjelder forholdet uten strøm i samfunnet og skjer sammen med Norsk Folkehjelp.

Den vil innledningsvis omfatte bruk av nødnett, gateway og batteristrømforsyning.

For vår del kan det også bli benyttet amatørutstyr.

 

Påmelding innen 03.02.24 for å få oversikt over antall deltakere,
til LA5CUA Lars, tlf. 909 68560 eller epost lars.riberth@gmail.com

 

01.02.2024

Storm og Orkan krever sterkere relasjoner

 

Mens stormen Ingunn viser muskler tar sambandsleder Lars Riberth i Narvikgruppa av NRRL kontakt med beredskapsansvarlig i rådmannens stab, Iris Bartholsen.

Det er stor glede over at behovseier og ressurs på kommunikasjon, søk og redning finner hverandre. Radioamatørgruppen i Narvik har stor kompetanse på å løse utfordrende sambandsoppdrag, og ser frem til å komme i gang med å videreutvikle det i samspill
med Narvik kommune.

 

Vi har bred kompetanse på analog og digital kommunikkasjon gjennom en faglig sterk medlemsmasse. Det ligger i radioamatørenes dna å skape gode kommunikasjonsløsninger der det ellers kan virke umulig, og mobil, nødnett og maritim VHF faller ut.


"Dette burde vi nok fått i stand for lenge siden" bekrefter leder i Narvikgruppa Jon Helge Einås

 

 

29.01.2024

19.01.2024

 

 

 

 

 

 

Sambandstjenesten er invitert til å delta på øvelse onsdag 07.02.24 kl. 18.00 – 21.30.


Øvelsen gjelder forholdet uten strøm i samfunnet og skjer sammen med Norsk Folkehjelp.

Den vil innledningsvis omfatte bruk av nødnett, gateway og batteristrømforsyning.

For vår del kan det også bli benyttet amatørutstyr.

 

Påmelding innen 03.02.24 for å få oversikt over antall deltakere,
til LA5CUA Lars, tlf. 909 68560 eller epost lars.riberth@gmail.com

 

29.11.2023

  LA1N Narvikgruppen av Norsk Radio Relæ Liga.

 

LA1N Narvikgruppen av Norsk Radio Relæ Liga inviterer til deltagelse for innføring/opplæring i Morse/telegrafi, også kalt CW blant radioamatører. (kjært barn har mange navn).

For de som lurer på hva morse er, så kan det forklares enkelt med at det er lyd i form av prikker og streker som danner bokstaver, tall og tegn til ord, altså et lydspråk for sending og mottak, men er også fullt anvendelig som en visuell kommunikasjon ved hjelp av lys.

Har du omså bare et lite snev av nysgjerrighet på Morse, så er dette en god anledning til å
lære det.

Dette er ment å være åpent for alle, medlemmer av LA1N eller ikke, gutter, jenter, ung og gammel.

Det kreves absolutt ingen forkunnskaper, bare lyst til å lære.

 

Det praktiske rundt oppstart, sted, ukedager osv. er avhengig av antall påmeldte og alderssammensetning. Når vi har denne oversikt vil vi gå ut med informasjon om dette til den enkelt av de påmeldte, men det som er avklart er at vi holder på så lenge noen ønsker det,
og at det blir avholdt i Narvik med en mulig oppstart i januar 2024.

Vi holder på til skoleslutt og om nødvendig fortsetter vi etter skolestart 2024.

Dette vil i stor grad være basert som en selvstudie, men med en ukentlig samling på kveldstid
av sosiale grunner og utveksling av erfaring/spørsmål.

Tro det eller ei, det er helt gratis.

 

For nærmere informasjon/påmelding kontakt:

LA2GY Knut.

Tlf: 90524364

Påmelding innen 05.01.2024

 

18.09.2023

 



Møte i Sambandstjenesten

 

 

Sambandstjenesten har møte på torsdag 21.09.23 kl 18.00 på LA1N for det videre arbeid.

 

Vi planlegger og gjør klar sambandsplanen. Her setter vi opp plan for Beisfjord, Skjomen og Kjøpsvik. Vi setter også opp datoer for testing.

 

Videre planlegges nyopplæring på nødterminaler, gamle som nye som vi venter på samt repetisjon av eksisterende terminaler.

 

Vi vil også besørge fornyelse av legitimasjon for sambandsoperatører som går ut ved årsskiftet, samt til nye medlemmer av sambandstjenesten.

 

Vi ønsker gjerne at flere vil delta og kan bidra ut fra sine forutsetninger.
Alle trenger ikke å være feltjegere. Å betjene en radio kan være nok ved f.eks. et sykehjem eller ved behov for en lege.

 

Lars

LA5CUA

Sambandsleder LA1N

 

22.03.2023

Link til LA5LIA’s side
for kodeplugger til Anytone

 

http://www.steinarweb.com

 

30.01.2023

Repeater LA8NRR på RV50 (R1)

 

Denne er nå satt tilbake i normal modus.

 

26.01.2023

Repeater LA8NRR på RV50 (R1)

 

Etter ønske fra sambandstjenesten, er denne repeateren nå satt i sambandsmodus.

Dette på grunn av forhøyet beredskap grunnet ekstremvær.

 

Ikke bruk repeateren til vanlig trafikk om nødsamband blir opprettet.

 

Gjelder inntil videre.

 

20.12.2022

Repeater LA5NR på RV62 (R7)

 

Denne vil være i normal modus inntil videre (ikke sambandsmodus).

 

15.11.2022

 

 

 

Repeater LA5NR på RV62 (R7)

 

Denne kan være problematisk å åpne med sub-tone 123 Hz.

Forholdet undersøkes.

Bruk inntil videre 1750Hz eller DTMF   *A

 

24.04.2022

Temakveld
PC-logg, QSL-kort, statistikk og diplomer

 

Vi skal se litt på logg-føring i SWISSLOG for Windows, herunder en del

nyttige tilleggsopplysninger som finnes tilgjengelig.

Vi skal også se på registrering av sendte og mottatte QSL-kort.

I tillegg skal også se litt på forskjellige statistikker og tilslutt diplomer og

en eventuell søknad på DXCC.

 

 

Mer info finnes her:

Homepage

15.03.2022

Kontingent

 

Informasjon om kontingent og VIPPS finner du her.

 

11.01.2022

Temakveld

 

Temakveld med FT8 ble gjennomført i kveld digitalt på Google Meet.
Takk til LA7DHA og LA5LIA for interessant gjennomgang.

 

FT8 ("Franke-Taylor-design, 8-FSK-modulasjon") er en ekstremt svakt signal, digital, smal båndbredde (50 Hz), QSO-only kommunikasjonsprotokoll som brukes av amatørradio ("HAM") operatører. Det er populært blant amatørradiooperatører for sin evne til å sende signaler til tross for utfordrende forhold, miljøer med høy støy, laveffektoperasjoner (QRP) eller til og med utfordrende antennemuligheter.

Mer info for oppsett m.v. finner du her: www.la7dha.no

 

01.11.2021

 

Da har den planlagte opplæringen på kartserver fått sin avklaring.

Det er 4 påmeldte, oppstart kl. 19:00 torsdag den 4. nov. på LA1N.
Instruktør er LA4SPA Tore.

Hvor lange og mange økter vi kjører tilpasser vi etter behov.

 

Vel møtt de LA2GY.

 

21.10.2021

MELDING FRA SAMBANDSTJENESTEN V/ LA2GY:

Som kanskje kjent for de fleste har LA4SPA Tore utviklet et kartprogram for smb.tjenesten i LA1N (LE5W). I denne prosessen har medlemmer i sambandstjenesten aktivt bidratt med synspunkter på utforming og funksjonalitet og mener at vi gjennom prosessen har oppnådd de grunnleggende målsetting som var:

    1.  Fungere selvstendig uavhengig av internett.

    2.  Enkel oppstart og bruk.

    3.  Skal være mulighet for innsatsleder og/eller andre å logge seg på som bruker
         
 med eget utstyr.

    4.  Lavt strømforbruk/lang driftstid.

    5.  Mulig å legge info om trafikk ut på nett.

I samråd mellom sambandsleder LA5CUA Lars, LA4SPA Tore og LA2GY Knut kommet til at vi tar sikte på å begynne opplæring i bruk av dette programmet onsdag den 3. eller torsdag den 4. i uke 44. Antall kurskvelder får vi tilpasse etter som vi ser an mestringen, men vi holder på så lenge det er behov.

I neste fase vil vi kjøre opplæring i etablering og betjening av trackere og digipeatere, hvorpå vi fortsetter med øvelser og praktisk bruk av hele sporingssystemet.

 

Denne opplæringen er åpen for alle medlemmer i LA1N og vil starte kl. 1900 på LA1N Orneshaugen dersom ikke annet blir kunngjort.

 

I denne forbindelse ønskes påmelding og tilbakemelding fra den enkelte på hvilken av dagene som passer best til epost:
la2gy@online.no eller tlf: 905 24364 innen utgangen av uke 43.

 

19.10.2021

Melding fra repeatermanager:

Repeaterteamet har vært å sett til LA8QRR, Hundholmen i dag.
Desverre så har vindmølla stoppet, årsak hadde vi ikke mulighet for å sjekke.
Batterispenninga var under 11 volt. For å forhindre at batteriene tappes ned, har vi slått av repeateren.
Videre tiltak her vil bli tatt opp på gruppemøtet i dag, tirsdag 19.10.

Ellers så var master, barduner og hus i glimrende forfatning.

15.10.2021

Vi har fått VIPPS. Se på siden for Medlemskap.

 

07.09.2021

Nytt styre er valgt. Se siden ”Verv LA1N

 

13.06.2021

Omfattende dugnad på repeateren på Hundholmen fra fredag.
Flott innsats av LA2GY, LA4RPA og LB4UI.

.

Foto fra LA1N offisielle side for Narvikgruppen av NRRL

 

08.06.2021

Nytt interimsstyre valgt ved suppleringsvalg av 3 medlemmer.
Se siden med Verv LA1N.